Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Popelnice vyváží vždy každé úterý.

Záloha na odvoz komunálního odpadu je 350,- Kč na rok za trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt. Na začátku dalšího roku vždy dochází k vyúčtování dle skutečného počtu vývozů za předchozí rok. Platba není závislá na počtu přihlášených obyvatel nebo způsobu užívání objektu.

Cena vývozu v roce 2018 je 62,79 s DPH(15%) za vývoz popelnice(120l). Pokud máte popelnici větší (240l), bude čárový kód za svoz načten 2x. Cena odvozu je dle ceníku AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

K vývozu odpadu je třeba mít na popelnici nalepenou známku s platným čárovým kódem, který lze zakoupit na obecním úřadě.

Odvozy odpadu za rok 2017 bylo nutné zaplatit do 28.2.2018, buď převodem na účet 3527131/0100 (s variabilím číslem kódu vaší popelnice a v poznámce s jménem a číslem popisným.) nebo v hotovosti v úředních hodinách na obci.

 
TŘÍDĚNÝ ODPAD

V obci se nachází 2 sběrná místa s kontejnery na tříděný odpad - plasty, bílé a barevné sklo a papír. První sběrné místo se nachází na návsi blízko obecního úřadu, druhé se nachází u lesíka v části Na Lhotkách. Prosíme občany o udržování pořádku, nenechávejte ležet odpadky mimo určené kontejnery.

BIO ODPAD
Biologicky rozložitelný odpad - popelnice
 
OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD

Objemný a nebezpečný odpad - 2x ročně probíhá v obci sběr nebezpečného a objemného odpadu. Konkrétní datumy pro rok 2018 najdete níže.

 

19.5.2018   NEBEZPEČNÝ ODPAD A ELEKTROODPAD (9:00-9:30           15.9.2018     NÁVES, 9:30-10:00 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)

                     OBJEMNÝ ODPAD – 9:00-16:00 KONTEJNER NA NÁVSI